Siatka graniastosłupa

Klasa: 6 szkoły podstawowej
Program nauczania: "Od Pitagorasa do Euklidesa"
Hasło programowe: Graniastosłupy
Jednostka tematyczna: Siatka graniastosłupa
Uwagi wstępne: scenariusz obejmuje 2 godziny lekcyjne
Cele operacyjne

Metody pracy

Pomoce

komputery z odpowiednim oprogramowaniem, pliki: prostopadłościan 1.bmp, prostopadłościan 2.bmp, graniastosłup trójkątny1.bmp, graniastosłup trójkątny 2.bmp, graniastosłup trójkątny 3.bmp, modele graniastosłupów, modele graniastosłupów o podstawie trójkątnej wykonane z papieru, plansze z przykładowymi siatkami graniastosłupów.

Przebieg lekcji

I Część wstępna

II Część właściwa

Praca w grupach przy komputerach.
Zadanie. Otwórz *wskazane przez nauczyciela pliki. Znajdują się w nich elementy, z których można zbudować siatki graniastosłupów. Spróbuj utworzyć różne rodzaje siatek z elementów, które masz do dyspozycji. Utworzone przez siebie siatki zapisuj w plikach o nazwie: "siatka1","siatka2" itd.

Nauczyciel kontroluje przebieg pracy, obserwuje efekty, a najciekawsze siatki drukuje.

*Uwaga: w zależności od tego, w jaki sposób nauczyciel dokonał podziału uczniów na grupy, wskazuje grupie określone pliki (zadania o różnym stopniu trudności) lub każda grupa ma jednakowe zestawy plików.

III Rekapitulacja

Zadanie domowe: Narysuj trzy różne siatki graniastosłupa prostego, którego podstawą jest kwadrat o boku 3 cm, a wysokość graniastosłupa ma 5 cm długości.

Uwagi: Na rysunkach pokazane są przykładowe zawartości plików użytych na lekcji. Wszystkie zadania nauczyciel przygotowuje w aplikacji Paint. Uczniowie układają różne siatki figur przestrzennych z podanych elementów.

Opracowała: mgr Ewa Hoffmann


luty 2001